Partners

Association for Economic and Social Development

ADES (Asociația pentru Dezvoltare Economico-Socială) din Curtea de Argeș, România, este o organizație non-profit care a devenit entitate juridică (ONG) în iunie 1995. Misiunea ADES este de a induce schimbarea pozitivă  în dezvoltarea socio-economică  a comunităţilor din România, într-o manieră profesională, etică şi responsabilă.

Această misiune este realizată prin următoarele obiective: perfecţionarea abilităţilor profesionale şi creşterea productivităţii muncii;

sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor; îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice în comunităţile locale.

Începând cu anul 1995, ADES a dezvoltat și implementat cu succes peste 30 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană, Banca Mondială, Ambasada SUA, Programul de Dezvoltare a Afacerilor Europene, Fundația pentru o Societate Deschisă, Charity Know How Fund. ADES a colaborat cu comunitățile locale, cu divești finanțatori și cu partenerii de implementare pentru a implementa proiecte de dezvoltare socio-economică. Acești parteneri au inclus autorități publice locale, companii, ONG-uri și școli.

Pagina web: adescda.ro


CARDET

CARDET este unul dintre cele mai importante centre de cercetare și dezvoltare din regiunea mediteraneană estică, cu experiență în dezvoltarea și implementarea proiectelor, consolidarea capacităților și e-learning. CARDET a finalizat numeroase proiecte referitoare la dezvoltarea inovației, antreprenoriat și accesului pe piața muncii. CARDET conduce o inițiativă la nivel național pentru a examina cele mai bune practici în ceea ce privește mediul academic și industria care colaborează pentru a sprijini spiritul antreprenorial și pentru a promova capacitatea de angajare în comunitatea locală și pe piața muncii.

CARDET reunește o echipă internațională de experți cu decenii de expertiză globală în domeniul cercetării, evaluării, antreprenoriatului, dezvoltării capacității profesionale, dezvoltării capacităților profesionale, dezvoltarea abilităților tineretului, gândirii de proiectare, inovării, educației și dezvoltării resurselor umane.

Pagina web: cardet.org


CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI

Centrul de Dezvoltare Creativă „Danilo Dolci” a fost creat pe baza experienței muncii sociale și educaționale realizate de Danilo Dolci și colaboratorii săi, care a început în Sicilia de Est în 1952. Centrul a provenit din necesitatea de a oferi comunităților locale un angajament real pentru rezolvarea în mod practic a problemelor identificate în timpul întâlnirilor regulate cu oamenii, iar în 1958 a fost redenumit ca Centrul de Studii și Inițiative pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu scopul de a promova dezvoltarea economică și socială a teritoriului local.

Astăzi, Centrul pentru Dezvoltare Creativă „Danilo Dolci” este o asociație fără scop lucrativ care implică tineri și adulți, care acționează în principal prin proiecte în domeniul educației desfășurate în colaborare cu școli, universități, instituții, asociații și grupuri sociale atât la nivel local cât și la nivel internațional.

Pagina web: en.danilodolci.org


Centre For Education And Entrepreneurship Support

Centrul de sprijin pentru educație și spirit antreprenorial (CWEP) este o organizație neguvernamentală fondată în 2004 de către un grup de antreprenori, profesori și activiști sociali din Rzeszów. CWEP colaborează cu firme și instituții de învățământ. Misiunea CWEP este de a spori calitatea formării în educație la toate nivelurile și în toate formele sale, precum și de a promova antreprenoriatul pentru a încuraja integrarea oricărui grup social indiferent de sex, vârstă și origine etnică. Scopul CWEP este de a promova și implementa cele mai bune soluții care servesc acestui țel.

În special, scopul este îmbunătățirea accesibilității, calității și eficienței educației tuturor persoanelor, promovarea și contribuția la educația adulților, învățarea pe tot parcursul vieții, învățarea e-learning și utilizarea noilor tehnologii în educație și antreprenoriat. Asociația colaborează cu mulți parteneri din Europa pentru a consolida poziția economică a firmelor și pentru a oferi platforme on-line pentru companii.

Pagina web: cwep.eu


KNOW AND CAN LTD

KNOW AND CAN LTD (Știu și Pot) a fost înființată în 2013 și activează în domeniul organizării și implementării cursurilor educaționale. Principalele activități ale KNOW AND CAN includ:

  • Cursuri de educație pentru copii și tineri în sfera educației tradiționale;
  • Formare în sfera educației non-formale;
  • Cursuri de limbi;
  • Elaborarea de proiecte;
  • Traducere;
  • Consultanță personală și profesională;
  • Consultanță educațională;
  • Turism educațional național și internațional;
  • Publicitate și publicare;
  • Organizarea și implementarea de seminarii, conferințe, discuții etc.

Obiectivele principale ale KNOW AND CAN LTD sunt: ​​elaborarea și aplicarea de programe specializate care vizează dezvoltarea abilităților sociale și civile ale copiilor, tinerilor și adulților; să aplice metode și tehnologii moderne pentru dezvoltarea educației non-formale; instruirea specialiștilor în domeniul educației non-formale;

KNOW AND CAN poate realiza o serie de cursuri și activități non-formale legate de îmbunătățirea competențelor sociale pentru tineri și adulți și competențe profesionale pentru formatori și educatori.

KNOW AND CAN LTD colaborează cu consultanți independenți și experți cu experiență bogată în domeniul tineretului, psihologiei, pedagogiei, filozofiei, educației etc.

Principalele activități ale KNOW AND CAN LTD sunt: ​​elaborarea și gestionarea proiectelor proprii; participarea la proiecte și programe naționale și internaționale; organizarea și cooperarea în implementarea de evenimente educaționale regionale, locale, naționale și internaționale; organizarea de seminarii, ateliere, discuții și alte evenimente permanente pentru schimbul de idei și bune practici de popularizare a educației non-formale; crearea contactelor și cooperarea cu organele de stat și organizațiile neguvernamentale care activează în domeniul educațional; organizarea de cursuri educaționale pentru specialiștii din domeniul educației non-formale; turism cultural și educațional.

KNOW AND CAN LTD are o bună experiență în domeniul educației și formării non-formale. Principalul obiectiv al activităților este îmbunătățirea calității instruirilor și a calificărilor profesionale ale formatorilor. Membrii noștri au o mare experiență în organizarea de evenimente educaționale, care includ ateliere de lucru, cursuri de formare, seminarii folosind metodele de educație non-formală.

Membrii KNOW AND CAN LTD au experiență atât în ​​participarea, cât și în coordonarea diferitelor proiecte în cadrul programelor naționale și internaționale legate de cetățenia activă, abilități de conducere, antreprenoriat, abilități de muncă, ecologie, educație etc. Au condus și au participat la diferite programe de instruire naționale și internaționale care le-a oferit cunoștințe și experiență utile în diferite domenii, ceea ce îi fac capabili să conducă diferite proiecte.

Pagina web: znamimogakariera.com


FyG Consultores

FyG Consultores este o companie de consultanță specializată în dezvoltarea afacerilor și soluțiilor inovatoare legate de strategia și internaționalizarea IMM-urilor și Start-up-urilor. Fondată în 2001, FyG Consultores este prezentă pe piețele internaționale ajutând companiile să definească strategii care să le permită să crească pe piețele externe și pe cele internaționale. În calitate de furnizor de soluții inovatoare, adăugând valoare pentru afaceri prin implementarea metodologiei internaționale la nivel profesional, formule inovatoare, metode de cooperare în consorții și parteneriate de export, selectarea resurselor umane și instruire în domeniul internaționalizării, compania este capabilă să accelereze afacerile internaționale și creșterea IMM-urilor și antreprenorilor.

FyG Consultores este, de asemenea, o companie de educație și formare profesională specializată în antreprenoriat și în instruirea Start Up-urilor, oferind: ateliere de educație pentru strategia de afaceri, ateliere de inovare, creativitate și abilități soft. În ultimii ani, a dezvoltat și implementat o serie de proiecte europene de cooperare internațională, care se ocupă de crearea și dezvoltarea de întreprinderi, de ocuparea forței de muncă, de management, de instruirea pentru Start Up, de internaționalizare, de gamificare și de inovare a formării antreprenoriale.

Pagina web: fygconsultores.com