Ședința de inițiere în cadrul proiectului DECENT

Pe 23 și 24 noiembrie 2017, la Curtea de Argeș, a avut loc prima întâlnire în cadrul proiectului DECENT (Strategii digitale de îmbunătățire a competențelor de bază în rândul adulților ca șansă pentru a lupta împotriva analfabetismului funcțional). Întâlnirea a fost găzduită de ADES, care este, de asemenea, coordonatorul de proiect.

Partenerii de întâlnire au prezentat instituțiile lor: „Centrul pentru Educație și Suport pentru Întreprinderi” (CWEP) – Polonia, Know and Can Ltd – Bulgaria, Centrul pentru Dezvoltarea Tehnologiei Educaționale Ltd – Cipru, FYG CONSULTORES – Spania și Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Italia.

Partenerii au distribuit sarcini și au fost instruiți cu privire la utilizarea platformei Admin Project ca instrument de bază pentru managementul de proiect. Data stabilită pentru următoarea întâlnire, care va avea loc în Polonia.

Partenerii proiectului au avut o discuție aprofundată privind difuzarea rezultatelor proiectului. Diseminarea înseamnă acțiunile întreprinse pentru a asigura recunoașterea, demonstrarea și punerea în aplicare corespunzătoare a rezultatelor programului Erasmus + și a programelor anterioare pe scară largă. Partenerii au convenit ca rezultatele proiectului DECENT să fie difuzate pe scară largă folosind diverse metode și tehnici, deoarece acestea vor avea un impact semnificativ asupra societății din toate țările Uniunii Europene.