1. Home
 2. Docs
 3. Un nou limbaj digital
 4. Conținut de instruire
 5. Caracteristicile noului limbaj digital

Caracteristicile noului limbaj digital

Capitolul precedent prezintă istoria limbajului și procesul de evoluție al acestuia.

Limbajul este în continuă evoluție, lucru deosebit de evident astăzi. O piatră de hotar aici a fost apariția internetului și deschiderea societății către comunicații virtuale mai largi. Caracteristicile specifice ale limbajului utilizat pe Internet [1] au fost definite astfel:

 • modul economic de comunicare,
 • specializare,
 • stilizare,
 • crearea argourilor [2].

Modul economic de comunicare constă în utilizarea diferitelor tipuri de emoticoane, abrevieri (acronime). Aceastea sunt eficiente pentru a accelera timpul de scriere a unui mesaj, dar și de a prezenta (de exemplu prin emoticoane sau emoji) emoțiile care ne însoțesc.

Exemple de emoticoane:

 • 😉 – fericit,
 • 🙁 – trist,
 • 😮 – surprins,
 • :-S – îngrijorat.

Acronimele sunt folosite pentru a accelera scrierea mesajelor. Exemple de acronime sunt:

 • AFK – Away from keyboard (nu sunt lângă tastatură),
 • ASAP – As soon as possible (cât mai curând posibil),
 • BRB – Be right back (mă întorc imediat),
 • FYI – For your information (ca să știi, pentru informarea ta).

O altă caracteristică specială a discursului digital este specializarea. Este vorba despre utilizarea unei nomenclaturi profesionale în descrierea activităților sau a obiectelor legate de internet, tehnologie, adesea folosindu-se terminologia engleză. Prin stilizare, ca esență a unui limbaj al internetului, înțelegem formularea cuvintelor prin transformarea cuvintelor străine, de exemplu din limba engleză în limba maternă.

Ultima caracteristică este crearea de argou. Acesta creează cuvinte noi, transformându-le pe cele existente sau dându-le un alt sens [3].

Fără îndoială, limbajul pe care îl întâlnim pe Internet este diferit de cel folosit în viața reală. Limbajul digital, datorită lipsei contactului direct cu o altă persoană, a creat moduri universal recunoscute de transmitere a conținutului, de ex. un text scris cu LITERE MARI va însemna că apelantul strigă, iar combinația dintre  LiTEre mICi și MaRi va fi un semn de ironie [4]. Utilizatorii de internet nu se supun regulilor rigide de ortografie. Concentrându-se pe viteza de conversație, nu acordă importanță începerii propozițiilor cu o literă mare sau punctuației excesive, în special semnului de exclamare.

Limbajul nou digital este, de asemenea, caracterizat prin înlocuirea textului cu imagini și nu doar cu emoticoanele anterior menționate. Comunicarea pe internet este guvernată de propriile legi, se pot găsi atât aspecte pozitive, cât și negative. Aceasta este următoarea parte a articolului intitulată „Pro și contra comunicării pe internetˮ.

[1] A. Martens, Formy i normy – język komunikacji internetowej, rozważania wstępne, Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 2 www.komunikacjaspoleczna.edu.pl

[2] B. Aouil, M. Kajdasz-Aouil, 2007: Internet jako środowisko komunikacyjne; w: M. Tanaś (red.): Kultura i język mediów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”; 61-89.

[3] A. Panek, Język w przestrzeni Internetu, Przestrzeń społeczna nr 1/2016 (11) str. 5.

[4] J. Grzenia, Strona WWW jako forma dialogowa [w:] Druga internetowa konferencja naukowa „Dialog a nowe media”, http://dialog.us.edu.pl/, PDF, s. 4.

Was this article helpful to you? Yes 4 No