DECENT

Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adult
as a ChancE to fight agaiNst functional illiTeracy

Numărul proiectului: 2017-1-RO01-KA204-037242

DECENT este un proiect finanțat de UE prin programul Erasmus +, Acțiunea-cheie 2 (Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici), Parteneriatul strategic pentru educația adulților. Acesta va fi implementat de 6 parteneri cu experiență semnificativă în implementarea proiectelor: ADES (România), CWEP (Polonia), Znam I Moga Ltd (Bulgaria), CARDET (Cipru), FYG Consultores (Spania) și CSC (Italia). Finanțarea totală oferită prin programul Erasmus + pentru proiect este de 200.826 Euro.

Scopul principal al proiectului este creșterea eficacității luptei împotriva analfabetismului funcțional în rândul adulților cu nivel scăzut de calificare care sunt expuși riscului de excludere socială în cele șase țări. Acest obiectiv va fi realizat prin dezvoltarea unui curs de șase module „Viața decentă fără analfabetism funcțional” și a unei platforme eTool / e-learning pentru combaterea analfabetismului funcțional, care va crea un cadru adaptat pentru dialog și cooperare în eradicarea analfabetismului funcțional cu ajutorul instrumentelor digitale.

Adulții cu nivel scăzut de calificare care sunt expuși riscului de excludere socială (șomeri pe termen lung, persoane expuse riscului sărăciei, persoane cu nivel redus de educație) sunt vizate de proiect. În același timp, proiectul se adresează instituțiilor care sprijină și îngrijesc adulții expuși riscului de excludere socială (centre de educație pentru adulți, instituții de asistență socială, școli de adulți, universități pentru vârsta a treia, asociații care sprijină lupta împotriva analfabetismului funcțional și excluziunii sociale) asigurându-le un set foarte util de instrumente pentru activitatea lor.

Prin intermediul activităților proiectului, cei șase parteneri încearcă să îmbunătățească abilitățile de bază legate de „învățarea citirii”, „calculul numeric”, „comunicarea eficientă”, „utilizarea tehnologiei moderne”, precum și înțelegerea generală și utilizarea a textelor și calculelor numerice pentru gestionarea sarcinilor cotidiene de trai și ocuparea forței de muncă în rândul adulților cu nivel scăzut de calificare care sunt expuși riscului de excludere socială în țările partenerilor. Între timp, activitățile proiectului vor fi un declanșator de sensibilizare pentru formatorii pentru învățământul pentru adulți care vor avea la dispoziție un set de metode și instrumente care le vor permite să contribuie la reducerea analfabetismului funcțional în rândul adulților.