Pierwsze spotkanie w projekcie DECENT

23 i 24 listopada 2017 roku, w Curtea de Arges, w Rumunii, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu DECENT (Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a ChancE to fight agaiNst functional illiteracy). Gospodarzem spotkania był ADES, organizacja, która jest również koordynatorem projektu.

Podczas spotkania partnerzy przedstawili swoje instytucje: „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” (CWEP) – Polska, Know and Can Ltd – Bułgaria, Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd – Cypr, FYG CONSULTORES – Hiszpania oraz Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Włochy.

Partnerzy ustalili podział zadań, oraz zostali przeszkoleni z program Admin Project, który będzie podstawowym narzędziem pracy w projekcie. ustalono również datę kolejnego spotkania, które odbędzie się w Polsce.

Partnerzy projektu szczegółowo przedyskutowali kwestie upowszechniania rezultatów projektu. Upowszechnianie oznacza wszelkie działania mające na celu promocję i właściwe rozpoznanie rezultatów programu Erasmus+, oraz wcześniejszych inicjatyw, na możliwie dużą skalę. Partnerzy zgodzili się, że rezultaty projektu DECENT powinny być szeroko upowszechniane przy użyciu zróżnicowanych metod i technik, ponieważ będą miły znaczący wpływ na grupy docelowe w krajach partnerskich.