1. Home
  2. Docs
  3. Statystyka – lub przewodnik dla graczy
  4. Treść szkolenia
  5. Przewidywanie a prawdopodobieństwo obserwacji

Przewidywanie a prawdopodobieństwo obserwacji

Są dwa sposoby na obliczanie prawdopodobieństwa:

  • wykorzystanie matematyki do przewidywania
  • poprzez obserwację wydarzenia i zachowanie wyniku.

Prawdopodobieństwo teoretyczne wykorzystuje matematykę do przewidywania wyników. Po prostu dzieli liczbę sprzyjających wyników przez liczbę wyników możliwych do uzyskania.

Prawdopodobieństwo doświadczalne bazuje na obserwacji procesu lub doświadczenia, liczeniu korzystnych wyników i podzieleniu tej liczby przez całkowitą liczbę przeprowadzonych prób.

Zobaczmy przykład: Rzuciliśmy monetę 36 razy i zarejestrowaliśmy wyniki H dla orła i T dla reszki:

H, T, H, H, T, T, H, T, T, T, T, T, T, T, T, H, H, T, H, H, T, H, H, H, H, T, H, H, T, H, H, T, H, H, T, H

Bazując na tym doświadczeniu:

  • Doświadczalne prawdopodobieństwo wyrzucenia orła to 19/36 albo około 53% i wyrzucenia reszki to 17/36 albo około 47%
  • Teoretyczne prawdopodobieństwo wyrzucenia orła to 50% i reszki, też 50%

Źródło: https://pixabay.com/en/graph-chart-growth-report-analyst-3068300/

Was this article helpful to you? Yes 5 No