1. Home
  2. Docs
  3. Krótkie codzienne wiadomości i komunikacja
  4. Treść szkolenia
  5. Dlaczego komunikacja jest taka ważna?

Dlaczego komunikacja jest taka ważna?

Ludzie muszą komunikować się codziennie, wykonując jakąkolwiek czynność. Komunikacja jest niezbędnym warunkiem istnienia ludzi i jednym z najważniejszych czynników ich rozwoju społecznego, dlatego doświadczyła ogromnej ewolucji w historii.

Źródło: https://pixabay.com/photos/cave-paintings-prehistory-museum-1024963/

Tak naprawdę, jesteśmy definiowani przez naszą towarzyskość i jesteśmy osobami społecznymi, ponieważ jesteśmy w stanie komunikować się, wymieniać myśli, emocje, czy informacje. Dlatego też, komunikacja jest warunkiem koniecznym dla istnienia człowieka i jednym z najważniejszych czynników naszego rozwoju społecznego. To z kolei wyjaśnia indywidualną potrzebę zrzeszania się i wzajemnej współpracy. Jest to tylko prosty sposób, w jaki możemy zrozumieć komunikację, ponieważ w ciągu ostatnich dziesięcioleci zaszła ona bardzo daleko.

W ciągu ostatnich 20 lat, gdy Internet został wprowadzony do naszego życia i nastąpił jego szybki i ogólnoświatowy rozwój, komunikacja stała się zjawiskiem globalnym, umożliwiając połączenie całego świata. Rozwój komunikacji nie rozpoczął się jednak od wymyślenia Internetu. To stało się tysiące, tysiące lat temu.

Was this article helpful to you? Yes 5 No