1. Home
  2. Docs
  3. Krótkie codzienne wiadomości i komunikacja
  4. Treść szkolenia
  5. Komunikacja w korporacjach

Komunikacja w korporacjach

Badania wykazały, że wielkość organizacji ma istotny wpływ na komunikację korporacji. Im większa jest organizacja, tym trudniej jest osobom w niej działającym skutecznie komunikować się ze sobą.

Dlatego też, komunikacja formalna jest najbardziej powszechną formą komunikacji w dużych korporacjach. Komunikację formalną można podzielić na ustną i pisemną, gdzie komunikacja ustna jest zazwyczaj wykorzystywana do codziennych zadań, natomiast kwestie o większym znaczeniu wymagają komunikacji pisemnej. Ten rodzaj komunikacji funkcjonuje w dużych korporacjach, ponieważ zachowuje zwierzchnictwo, komunikacja jest przejrzysta i efektywna, a przepływ informacji jest uporządkowany i rzadziej dochodzi do nieporozumień.

Nie oznacza to jednak, że nieformalna komunikacja jest zła dla dużych korporacji, ponieważ w ten sposób menedżerowie mogą zbierać informacje od swoich podwładnych, które byłyby trudne do zebrania poprzez komunikację formalną. Ponadto, jest ona szybsza niż komunikacja formalna i może być bardziej zadowalająca dla pracowników. Kiedy więc używać formalnej, zamiast nieformalnej komunikacji w dużych korporacjach? W małych i średnich organizacjach, komunikacja nieformalna jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ liczba osób zaangażowanych w komunikację jest dość ograniczona, a informacje od nadawców do odbiorców końcowych mogą być niemalże bezpośrednie. Natomiast ilość osób, przez które informacje muszą przejść w dużych organizacjach, najprawdopodobniej zapewni niepewne ścieżki, plotki i zniekształcenia, które mogą sprawić, że komunikacja będzie nieciągła, nieskuteczna i być może nieprawdziwa.

Podobnie jak w twojej pracy, czasami ważne jest rozróżnienie, czy znajdujesz się w kontekście formalnym, czy nieformalnym. Przyzwyczailiśmy się do używania języka potocznego, gdy rozmawiamy z rodziną oraz przyjaciółmi i bardzo często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że istnieją pewne slangi i idiomy, które należy zmienić w zależności od sytuacji.

Slang to rodzaj języka, który jest nieformalny i zabawny. Zmienia się on w czasie i różni się w zależności od regionu i kultury. Dlatego też, slangi – również idiomy – mogą stanowić przeszkodę w komunikacji, w zależności od kontekstu. Tabela 1 “Wyrażenia slangowe” wyjaśnia tylko kilka z najbardziej powszechnych terminów:

Slang Znaczenie
rzucić okiem zobaczyć, spojrzeć, popatrzeć
manele rzeczy
byczyć się relaksować się , nic nie robić
sknocić zrobić błąd
obleśny obrzydliwy, odpychający

Tabela 1. Wyrażenia slangowe

Idiomy to wyrażenia, które mają znaczenie inne niż słownikowe definicje poszczególnych słów w wyrażeniu. Ponieważ język angielski zawiera wiele idiomów, osoby, które nie są rodzimymi Anglikami, mają trudności z logicznym zrozumieniem sensu idiomów i wyrażeń idiomatycznych. W Tabeli 2 „Idiomy” widzimy niektóre z najczęściej występujących:

Idiomy Definicja
A piece of cake (bułka z masłem, pestka) coś łatwe do zrobienia
Get over it (dojść do siebie) odzyskać coś, wrócić do czegoś (np. po zniewadze)
Not a chance (nie ma szans) to na pewno się nie wydarzy
On top of the world (zdobyć szczyt świata) czuć się wspaniale, być bardzo szczęśliwym
On pins and needles (siedzieć jak na szpilkach) bardzo denerwować się z powodu czegoś, co się dzieje.

Tabela 2. Idiomy

Was this article helpful to you? Yes 5 No