1. Home
  2. Docs
  3. Instrukcje
  4. Treść szkolenia
  5. Dlaczego powinniśmy starać się zrozumieć i postępować zgodnie z instrukcjami

Dlaczego powinniśmy starać się zrozumieć i postępować zgodnie z instrukcjami

Zdolność / umiejętność przestrzegania instrukcji jest bardzo ważna dla życia i kariery. Możemy mieć niepożądane konsekwencje, jeśli nie opanujemy tej umiejętności. Oczywiście musimy zrozumieć instrukcje, zanim zaczniemy je stosować.

Jeśli postępujemy zgodnie z instrukcjami, nasze zadania stają się prostsze, robimy to efektywniej oraz wydajniej, ale też oszczędzamy czas i wysiłek. Jeśli nie postępujemy zgodnie z instrukcjami, trudniej jest nam zakończyć zadania, a czasami musimy wykonać je od początku.

„Ludzie, którzy postępują zgodnie z instrukcjami, pokazują, że są współpracujący, inteligentni i niezawodni, a nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do sytuacji zagrażających życiu.”[1]

Źródło: https://pixabay.com/vectors/roadsigns-transportation-warning-28774/

Przestrzeganie instrukcji i zasad może uchronić nasze życie i dobrobyt. Świat byłby kompletnym chaosem, gdyby nikt nie przestrzegał instrukcji i zasad. Na przykład, jeśli elektryk nie zastosowałby się do instrukcji instalacji systemu elektrycznego w domu, narażałby siebie i użytkowników tego systemu elektrycznego na skrajne ryzyko obrażeń lub nawet śmierci.

[1] https://www.reference.com/education/importance-following-instructions-40833e83f4c0a422

Was this article helpful to you? Yes 5 No