1. Home
  2. Docs
  3. Instrukcje
  4. Treść szkolenia
  5. Jak skuteczniej udzielać instrukcji

Jak skuteczniej udzielać instrukcji

Jak powiedziano powyżej, kiedy potrzebujemy kogoś do wykonania zadania, musimy zapewnić, że osoba osiągnie najlepszy stosunek wysiłku do wydajności. Musimy podać jasne i zrozumiałe instrukcje. Możemy użyć niektórych z poniższych wskazówek:

Źródło: https://pixabay.com/photos/water-drop-blue-liquid-clean-880462/

  • Podaj wszystkie szczegóły. Nie powinniśmy zakładać, że ludzie wiedzą, co mamy na myśli. Eugene Lewis Fordsworthe, amerykański filozof powiedział, że założenie jest matką wszystkich błędów. Ludzie nie czytają w naszych myślach. Zawsze musimy przekazywać instrukcję jasno, konkretnie, szczegółowo i zapewnić kontekst. Na przykład, jeśli poprosimy kogoś o przesłanie kwestionariuszy do kilku interesariuszy, musimy określić, ilu interesariuszy, jak ich wybrać i jaki kwestionariusz przesłać.
  • Podaj dokładne ramy czasowe. To, co ktoś uważa za „wkrótce”, może być różne dla różnych osób. Może oznaczać dla jednej osoby 2 godziny a dla innej 2 dni. Takie niedomówienie może poważnie wpłynąć na projekt lub proces.
  • Daj przykłady. Jest to pomocne, gdy osoba wykonuje jakąś czynność pierwszy raz. Pomoże jej to wtedy uzyskać wyraźniejszy obraz tego, co mamy na myśli i czego oczekujemy.
  • Pamiętaj, że „ton tworzy muzykę”. Powinniśmy grzecznie pytać, mówić rozsądnym głosem i używać miłych i pełnych szacunku słów, prosząc kogoś o wykonanie zadania. Nie zapominaj używać słowa „proszę”!
  • Pozwól drugiej osobie zadawać pytania w celu lepszego zrozumienia instrukcji. Musimy dać czas i zachęcić drugą osobę do zadawania pytań, ponieważ zwiększy to szanse na pomyślny wynik.
  • Upewnij się, że osoba rozumie poprawnie nasze instrukcje. Pytanie „rozumiesz?” nie wystarczy, aby sprawdzić, czy nasze instrukcje są właściwie rozumiane, ponieważ pokusa mówienia „tak” jest znacznie wyższa niż uczciwe „nie”. Zamiast tego możemy użyć „Co musisz zrobić najpierw?”, „A potem?” i pozwolić drugiej osobie powtórzyć lub sparafrazować nasze instrukcje.
Was this article helpful to you? Yes 5 No