1. Home
  2. Docs
  3. Formularze i oficjalne pisma
  4. Treść szkolenia
  5. Formularze

Formularze

Wielokrotnie w naszym życiu, możemy potrzebować wypełnić jakiś formularz. Na przykład, ubiegając się o paszport, prawo jazdy, pracę, członkostwo w klubie itp. Zawsze wtedy jesteśmy proszeni o podanie pewnych informacji o sobie.

Potrzebne informacje to z reguły: nasze imię, nazwisko, data, miejsce urodzenia, adres, numer telefonu oraz adres e-mail. Na końcu każdego formularza wymaga się podpisu wypełniającego i daty podpisania formularza.

Zazwyczaj wymagane jest podanie tych informacji DUŻAYMI LITERAMI (drukowanymi literami), aby informacje były łatwe do odczytania, a także czytelne po zeskanowaniu przez komputer (http://www.worldometers.info/languages/english-alphabet/). W innych przypadkach informacje mogą być podawane małymi literami.

Formularz wniosku o członkostwo

Poniższy formularz to przykład wniosku o członkostwo, który Alina John musiała wypełnić, aby ubiegać się o członkostwo w klubie fitness. Ponieważ nie było wymagane by uzupełnić formularz DUŻYMI LITERAMI to, Alina wypełniła wniosek o członkostwo małymi literami.

Klub fitness
Formularz wniosku o członkostwo
Imię: Alina    Nazwisko: John     Tytuł: Pan ❑ Pani ❑
Data urodzenia: 10 Styczeń 1984
Adres: Churchill Street 25, Victoria, Londyn
Numer telefonu: +447911543210
Email: alina_john@hotmail.com
Wnioskuje o przyznanie mi członkostwa w klubie fitness. Zgadzam się przestrzegać zasad klubu oraz oświadczam, że informacje podane powyżej są prawdziwe.
Podpis: Alina John                                        Data: 14 Styczeń 2019

Może być również wymagane podanie dodatkowych informacji, na przykład kraju pochodzenia, płci, stanu cywilnego czy zawodu.

Jeśli urodziłeś się w Anglii, twoim krajem pochodzenia jest Anglia; jeśli urodziłeś się w Grecji, twoim krajem pochodzenia jest Grecja i tak dalej.

Jeśli chodzi o płeć, musisz poinformować, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Zazwyczaj podajesz swoją płeć przez umieszczenie krzyżyka w odpowiednim miejscu.

Płeć: Kobieta ❑           Mężczyzna ❑          Inna ❑

W przypadku twojego stanu cywilnego zazwyczaj wymagane jest zaznaczenie pola, które najlepiej opisuje twoją sytuację. Jesteś zazwyczaj proszony o umieszczenie ✔ w poprawnym polu.

Stan cywilny
Żonaty/zamężna ❑   Owdowiała/-y ❑   Panna/kawaler❑   Rozwiedziona/-y❑

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny jest podobny do formularza wniosku o członkostwo, ponieważ składa się głównie z listy pól, do których użytkownik musi wprowadzić swoje dane i przekazać je do usługi, firmy, osoby itp., może to zrobić drogą elektroniczną (online) lub drukowaną. W przypadku formularza rejestracyjnego online zazwyczaj wymagane są następujące informacje: imię i nazwisko (nazwa użytkownika), adres e-mail oraz hasło. Czasami jesteś proszony o podanie swojego zawodu. W większości przypadków przed rejestracją użytkownik musi zaakceptować Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności każdej usługi, klikając pole wyboru poniżej: https://admin.typeform.com/signup

Podanie o pracę

Jeśli ubiegasz się o pracę i wypełniasz formularz podania o pracę, czasami możesz być zobowiązany do podania historii zatrudnienia, podając oprócz swojego obecnego stanowiska i miejsca pracy, swoje poprzednie zatrudnienie, wykaz obowiązków itp.

Podanie o pracę
Proszę wypełnić formularz dużymi literami
Imię: ______________ Nazwisko: __________________ Tytuł: ____
Adres: ____________________________________________________
Numer kontaktowy: ______________________________
Zaznacz ✔ odpowiednie pole.
Płeć:   Mężczyzna ❑        Kobieta ❑       Inna ❑
Data urodzenia: _______________
Obecna praca: ____________________________________________
_____________________________________________________________
Poprzednia praca: __________________________________________
Podpis: ________________________
Data: ______________

Przy wypełnianiu formularza podania o pracę często wpisuje się również nazwiska i dane kontaktowe poprzednich pracodawców, dostarczają oni listy referencyjne, które możesz dołączyć do podania. Przyszły pracodawca może skontaktować się z poprzednim pracodawcą działającym, aby poprosić o dalsze informacje dotyczące ciebie oraz obowiązków, jakie miałeś w poprzedniej pracy.

Was this article helpful to you? Yes 5 No