1. Home
  2. Docs
  3. Nowomowa cyfrowa
  4. Treść szkolenia
  5. Wpływ środków masowego przekazu na język

Wpływ środków masowego przekazu na język

Ciekawym zjawiskiem jest wpływ nowych mediów na proces kształtowania się języka. Czas spędzany przez przeciętnego użytkownika w internecie ciągle rośnie. Dlatego, aby przyciągnąć jak najwięcej osób część mediów działających w sieci sięga po tak zwane clickbaity, czyli chwytliwe nagłówki, które mają zaintrygować odbiorców. Jest to niewątpliwie część dzisiejszej nowomowy cyfrowej, którą również propagują i próbują wprowadzać inne media. Nowe sposoby pisania artykułów czy reklamowanie produktów, skupiają się na używaniu potocznego języka. Reklamy starają się tworzyć nowe hasła i słowa, próbując naśladować język „młodzieży”, tak aby lepiej dotrzeć do tej grupy odbiorców. Rezultaty tych działań nie zawsze są dobre, jednak ten proces ma jeszcze inne, ważne zadanie, ponieważ promuje język używany w sieci, w innych mediach, których to odbiorcy często nie używają internetu. Mowa tu np. o czytelnikach gazet czy osobach oglądających telewizję.

W ten sposób zwiększa się liczba osób mających kontakt z językiem internetu. Oczywiście dla telewizji lub prasy hasła, które są bardzo silne, często wulgarne ale które można spotkać w sieci (ze względu na całkowity brak cenzury), nie będą miały możliwości bytu w tego rodzaju kanałach informacyjnych. Takie media jak telewizja czy prasa powinny wykazywać się wysokim standardem językowym, formułując poprawne językowo wypowiedzi.

Źródło: https://pixabay.com/pl/zestaw-ikon-social-media-%C5%9Bwiat-1232558/

Media kształtują język, dlatego ich rola edukacyjna jest nieoceniona. Dlatego temat tego artykułu dotyczący komunikacji w internecie jest tak istotny. Język używany w mediach jest przenoszony do języka potocznego. Obecnie możemy śledzić zmiany językowe, które pojawiają się na naszych oczach. Musisz pamiętać, że język żyje i ewoluuje. Wynika to z ciągłego doskonalenia się języka oraz adaptacji do zmian zachodzących w sferze technologicznej, społecznej i kulturowej[1].

[1] https://www.wprost.pl/172176/Jak-sie-zmienia-polszczyzna

Was this article helpful to you? Yes 5 No