1. Home
  2. Docs
  3. Nowomowa cyfrowa
  4. Treść szkolenia
  5. Słownik terminów

Słownik terminów

Nowomowa cyfrowa – to slang wykorzystywany głównie w Internecie, którego celem jest przyspieszenie komunikacji. Charakteryzuje się on użyciem symboli graficznych, akronimów i tworzeniem nowych słów

Środki masowego przekazu – element kultury masowej o szerokim zakresie odbioru. Należą do nich m.in. telewizja, internet czy gazety

Emotikon – graficzne przedstawienie emocji, używane w internecie i wykonane z typograficznych znaków

Clickbait – negatywne zjawisko zauważalne w internecie. Autorzy artykułów clickbaitowych tworząc tytuły celowo wyolbrzymiając ich treść, tak by jak największa liczba osób kliknęła podany link

Cyberstalking – nękanie innych użytkowników w sieci

Caps Lock – klawisz na klawiaturze. Naciśnięcie powoduje pisanie dużymi literami

Akronim – słowo utworzone z dwóch lub więcej słów

Rodzina językowa – grupa języków, które mają jednego przodka (tzw. prajęzyk)

Nowe nowe media – środki komunikacji wykorzystujące najnowsze technologie obejmują: blogi, portale internetowe itp.

Hasztag – słowo poprzedzone znakiem „#”, w celu grupowania treści w tagi

Blog – internetowy dziennik, w którym autor publikuje swoje artykuły

Vlog – typ bloga utworzonego w formie wideo

Was this article helpful to you? Yes 4 No