1. Home
  2. Docs
  3. Nowomowa cyfrowa
  4. Treść szkolenia
  5. Krótka historia języka

Krótka historia języka

Aby zrozumieć, czym jest nowomowa cyfrowa, potrzeba najpierw zdefiniować czym jest język i jaki ma wpływ na nasze życie. Następnie warto zidentyfikować związek, jaki łączy ludzi ze światem wirtualnym. Na podstawie tego możemy określić, czym jest wspomniana nowomowa cyfrowa. Zacznijmy od początku. Dlaczego potrzebujemy języka i skąd się wziął? Naukowcy są zgodni, że nasi przodkowie z pewnością używali języka już 100 000. lat temu i podkreślają, że ta umiejętność społeczna miała znaczący wpływ na rozwój cywilizacji. Odpowiedź na pytanie, dlaczego potrzebny był język, wydaje się prosta. Człowiek szukał skutecznej metody komunikacji. Przeczącym temu argumentowi może być fakt powstania niemal 7000 języków, co z pewnością zmniejsza możliwości komunikacyjne, które byłyby możliwe, gdyby tylko jeden język był używany na całym świecie. Wbrew pozorom nowe języki nie rodziły się głównie z powodu migracji plemion. To nie odległość wymuszała tworzenie nowych słów. To społeczeństwa żyjące blisko siebie stworzyły odrębne języki. Było to spowodowane więzami grupy i potrzebą wyodrębnienia się od innych, a także od ksenofobicznej natury człowieka. Nie potrafimy wskazać, który z języków był na pewno pierwszym, i z którego to rozwinęły się inne. Znamy natomiast, rodziny językowe, które przedstawiono na rysunku poniżej.

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Human_Language_Families_%28wikicolors%29.png

Wszystko wskazuje na to, że do roku 2100 zniknie prawie połowa obecnie używanych języków[1]. Jest to część procesu, który możemy obserwować, polegający na standaryzacji języka przy jednoczesnym zanikaniu starych języków. Warto wiedzieć, który język jest najpopularniejszy (największa liczba osób, które uznają dany język za swój język ojczysty). Tutaj chiński (mandaryński) zajmuje pierwsze miejsce z 1,39 miliardem ludzi. Kolejne miejsce zajmuje język hindi-urdu, którego aż 588 milionów ludzi uważa za swój język ojczysty. Angielski zajął dopiero trzecie miejsce z wynikiem 527 milionów osób. Aby jednak dobrze pokazać popularność języków i ich przyszłość, warto odwołać się do jeszcze jednej zmiennej, a mianowicie rankingu języków najczęściej wybieranych do nauki. Tutaj niekwestionowanym liderem jest język angielski, którego uczy się około 1,5 miliarda ludzi na całym świecie. Kolejny jest francuski, którego uczy się tylko (w porównaniu z angielskim) około 82 milionów ludzi. Podium zamyka język chiński z wynikiem 30 milionów osób. Ewolucja języka w dobie Internetu jest szybkim i łatwym do zaobserwowania procesem. Nie trzeba nikogo przekonywać, że Internet stał się już częścią naszego życia, zarówno osobistego jak i zawodowego. Jest on również świetnym przykładem specjalnych zachowań językowych, co omówiono w następnym rozdziale.

[1] http://thefad.pl/aktualnosci/unesco-prawie-polowa-jezykow-swiata-zagrozona-wymarciem/

Was this article helpful to you? Yes 4 No