Εναρκτήρια Συνάντηση του Προγράμματος DECENT

Στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Curtea de Arges της Ρουμανίας η πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα DECENT (Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adults as a ChancE to fight agaiNst functional illiteracy). Τη συνάντηση φιλοξένησε η οργάνωση ADES, η οποία είναι ο συντονιστής του προγράμματος.

Στη συνάντηση, οι εταίροι παρουσίασαν τους οργανισμούς τους: Center for Education and Enterpise Support (CWEP) – Πολωνία, Know and Can Ltd – Βουλγαρία, Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd – Κύπρος, FYG CONSULTORES – Ισπανία και Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Ιταλία. Οι εταίροι ανέλαβαν διαφορετικά κομμάτια για την υλοποίηση του προγράμματος και εκπαιδεύτηκαν για να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το εργαλείο Admin Project για τη διαχείριση και συντονισμό του προγράμματος. Επίσης ορίστηκε η ημερομηνία της επόμενης συνάντησης στην Πολωνία.
Οι εταίροι είχαν μια εις βάθος συζήτηση για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Διάχυση σημαίνει δράσεις που έχουν στόχο τη διασφάλιση αναγνώρισης, επίδειξης και υλοποίησης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Erasmus+ και των προκατόχων τους σε μεγάλη κλίμακα. Οι εταίροι συμφώνησαν ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος DECENT θα τύγχαναν έντονης διάχυσης, μέσα από διάφορες μεθόδους και τεχνικές, και θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.