Първа среща по проекта DECENT

На 23 и 24 ноември 2017 г. в Куртю де Арджеш, Румъния се проведе първата среща в рамките на проекта DECENT (Цифровите стратегии за подобряване на основните умения сред възрастните като шанс за борба с функционалната неграмотност). Домакин на срещата беше ADES, която е и координатор на проекта.

По време на срещата партньорите представиха своите институции: „Център за обучение и подпомагане на предприемачите“ (CWEP) – Полша, Знам и Мога ЕООД – България, Център за развитие на научноизследователската и развойната дейност в образователната технология ООД – Кипър, FYG CONSULTORES – Испания и Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Италия.

Партньорите разпределиха задачите си и бяха обучени за използването в проекта на приложението Admin като основен инструмент за управление на проекти. Ще бъде определена датата на следващата среща, която ще се състои в Полша.

Партньорите в проекта имаха задълбочена дискусия относно разпространението на резултатите от проекта. Разпространението означава действия, предприети с цел да се гарантира правилното припознаване, демонстриране и прилагане на резултатите от програмите „Еразъм +“ и предходните програми в голям мащаб. Партньорите се съгласиха, че резултатите от проекта DECENT трябва да бъдат широко разпространени чрез различни методи и техники, тъй като те ще имат значително въздействие върху обществото на всички страни от Европейския съюз.