1. Home
  2. Docs
  3. Статистика или наръчник за комарджии
  4. Тренинги
  5. Вероятност на Предвиждане против Наблюдение

Вероятност на Предвиждане против Наблюдение

Има два начина да изчислите вероятност:

  • Да използвате математика и да предвидите
  • Да наблюдавате процеса и да водите статистика

Теоретичната вероятност използва математика, за да предвиди резултата. Разделя желаните резултати на възможните резултати.

Експерименталната вероятност се базира на наблюдаване на опит или експеримент, като се отчитат желаните резултати и се разделят на общия брой пъти, в които експериментът е бил направен.

Нека погледнем примера: хвърлихме монета 36 пъти и записахме резултатите с Е за ези и T за тура.

Е, T, Е, Е, T, T, Е, T, T, T, T, T, T, T, T, Е, Е, T, Е, Е, T, Е, Е, Е, Е, T, Е, Е, T, Е, Е, T, Е, Е, T, Е

Според експеримента:

  • Експерименталната вероятност да хвърлим ези е 19/36  или около 53 %, а тура е 17/36, или около 47%
  • Теоретичната вероятност да хвърлим ези е 50 % и тура 50 %

Източник: https://pixabay.com/en/graph-chart-growth-report-analyst-3068300/

Was this article helpful to you? Yes 5 No