1. Home
  2. Docs
  3. Статистика или наръчник за комарджии
  4. Тренинги
  5. Графични статистически представителства

Графични статистически представителства

Естествено освен чисто математическите изчисления в статистиката има и много графични изображения на данни, които чисто визуално представят данните и дават възможност за различни анализи, в зависимост от поставените цели. Все по-разпространени за визуализация на крайни резултати са различни типове диаграми. Но преди да стигнем до крайните резултати, за повечето анализатори е важна тенденцията, динамиката, разпределението в диапазона и други параметри. Ето един пример за предварителна подготовка на крайните резултати – достатъчно лесен за изпълнение – Диаграма тип “Стъбло и Листа“ в статистиката.

Диаграмите стъбло и листо могат да се ползват едновременно за анализиране на данни и представянето им. Това е начин да се показват стойностите и връзката им с други данни.

Стъбло – листо е метод за представяне на честотата, с която се появяват определени групи стойности. Можете да направите таблица за разпределение на честотата или хистограма за стойностите, или можете да използвате диаграмата стъбло – листо  и да оставите числата сами да показват почти същата информация.

За да създадете диаграма от типа стъбло – листо, създайте стъблото като зададете цифрите с най – старша стойност от ляво на диаграмата. Останалите цифри ще бъдат написани от дясно на вертикалната линия, за да създадат листата. Знаем, че това звучи необичайно. Този тип диаграма най – лесно може да бъде обяснен с пример, затова нека дадем един такъв.

На матурите след 7 клас сте получили следните резултати:

91, 95, 53, 68, 79, 84, 87, 72, 71, 69, 65, 89, 84, 83, 72

Като се има предвид скалата по шестобалната система:

От 44 до 57 – 4,00-4,5

От 58 до 71 т – 4,5-5

От 72 до 85 т – 5 – 5,5

От 86 до 99 т – 5,5 – 5,99

И 100 т – пълно 6 спокойно можете да предтавите данните в отчета за успеваемост така:

 

Диапазоните на преобразуване са достатъчно широки, вие сте отговорен преподавател и искате през следващата година да повишите успеваемостта в класа, затова и ви е необходим малко по-различен подход.

Най-старшата обща цифра в тази редица са десетичните числа.

Тези цифри ще са нашeто стъбло. Подреждаме ги от най – ниската към най – високата стойност. Някои хора ги подреждат обратно, но е важен резултатът, а не редът, който е използван.

 

стъбло листо
5
6
7
8
9

От лявата страна записваме във възходяща колона десетиците, а в дясната страна в произволен ред записваме единиците съответсващи на десетиците от базата данни. Или казано с други думи всяко число си има стъбло старшата цифра – в случая десетицата и листа – младшите цифри – единиците.

 

стъбло листо
5 3
6 8 9 5
7 9 2 1 2
8 4 7 9 4 3
9 1 5

Сега пренаредете числата във възходящ ред от ляво надясно.

 

стъбло листо
5 3
6 5 8 9
7 1 2 2 9
8 3 4 4 7 9
9 1 5

След като необработените данни бъдат записани в тази форма, вие получавате ясна и лесна за оценка таблица, в която изходните данни са подредени и е лесно да се види разпределението на данните, както и областта с най-често получаваните резултати от теста, както и  крайните стойности – както най-слабите, така и най-високите. Като цяло оценките от теста са повече от добри, като се има предвид средното ниво в училището Ви. Но е въпрос на правилен индивуален образователен подход  към човека с най-ниската оценка за повишаване на успеваемостта му.

Ако Ви е интересно изчислете средната аритметична оценака в класа и медианата.

За съседа Ви отгоре отдавна се носи мълвата, че е голям късметлия, въпреки че бабите от входа го наричет комарджия. Носи му се славата на непобедим в игрите по табла, карти и такива със зарове. Но лично вие често го виждате в библиотеката където в ъгъла чете книги, но до него винаги има калкулатор и си води балежки.

Това, че ви наводни, а вие сте фаянсаджия Ви предостави възможност да го попитате в прав текст, къде се крие разковничето на успехите му. Всичко се оказа прекалено просто, е не съвсем, защото се оказа, че в тези игри не печели само този който рискува, а много по-често този който изчислява вероятностите за настъпването на едно или друго събитие и по този начин минимизира риска за себе си, съотвенто увеличава възможностите за победа.

Was this article helpful to you? Yes 5 No