1. Home
  2. Docs
  3. Кратки дневни съобщения и общуване
  4. Тренинги
  5. Защо комуникацията е толкова важна?

Защо комуникацията е толкова важна?

Хората трябва да общуват помежду си всеки ден, за да изпълняват задачите си. Общуването е необходимо условие за съществуването на хората и един от най – важните фактори на техния социален напредък, затова е претърпяло голяма еволюция в историята.

Източник: https://pixabay.com/photos/cave-paintings-prehistory-museum-1024963/

Всъщност, ние се определяме по това колко сме общителни, и сме социални същества, защото сме способни да общуваме, да обменяме мисли, емоции и информация. Поради тази причина комуникацията е необходимо условие за съществуването на хората и един от най – важните фактори за нашето социално развитие.

През последните 20 години, с навлизането на интернет в живота ни и неговото стремително разрастване в световен мащаб, комуникацията се превърна в глобален феномен, позволявайки свързването на целия свят. Развитието на комуникацията обаче не започва със създаването на мрежата. То е отнело хиляди години.

Was this article helpful to you? Yes 5 No