1. Home
  2. Docs
  3. Кратки дневни съобщения и общуване
  4. Тренинги
  5. Комуникация в корпорациите

Комуникация в корпорациите

Изследванията показват, че размерът на една организация има релевантно въздействие върху комуникацията на корпорацията. Колкото по-голяма става дадена организация, толкова по-трудно става за хората в нея да комуникират ефективно помежду си.

Ето защо официалната комуникация е най-често срещана в големите корпорации. Официалното общуване може да бъде разделено на устно и писмено, устната комуникация обикновено се използва за ежедневни задачи, докато по – важните въпроси изискват писмено общуване. Този тип комуникация работи в големи корпорации, защото запазва тежестта си, ясна и ефективна е, информацията е сбита  и неразбирането е по – рядко.

Това обаче не означава, че неформалната комуникация е лоша за големите корпорации, тъй като по този начин мениджърите могат да събират информация от своите подчинени, което би било трудно да се постигне чрез официално общуване. Нещо повече, тя е по-бърза от официалното общуване и може да бъде по-задоволителна за служителите. Кога да използваме официално пред неофициално общуване в големи корпорации? В малките и средни организации неформалното общуване е добър вариант, тъй като броят на хората, които общуват е доста намален и информацията от изпращащите до крайните получатели е почти директна. Но броят на хората, през които информацията трябва да премине в големите организации, най-вероятно е несигурна и предизвиква клюки и изопачавания, които могат да направят комуникацията несистематична, неефективна и може би недостоверна.
В работна обстановка понякога е важно да се направи разграничение между официален и неофициален контекст. Свикнали сме да използваме разговорен език, когато говорим със семейството и приятелите си и много пъти дори не осъзнаваме, че има някои жаргони и идиоми, които трябва да се променят според ситуацията.

Жаргоните са вид език който е неофициален и забавен. Променя се с времето и варира според района и културата. Поради тази причина жаргоните и идиомите могат да са пречка за общуването, зависещо от контекста:

Жаргон Значение
 Хвърли едно око  Погледни, наблюдавай
 Работи Неща
 Разпусни Почини си и не прави нищо
Прецакано е Да направиш грешка
Гадно, кофти Отвратително

Таблица 1:Жаргонни изрази

Идиомите са изрази, които имат различно значение от дефинициите на отделните думи в речниците. Тъй като английският език съдържа много идиоми, говорещите   езика имат затруднения с това да намерят логичен смисъл в идиоматичните изречения. Можем да видим някои от най-честите идиоми в таблица 2 “Идиоми”:

Идиом Значение
Парче торта Нещо, което се прави лесно
Преживей го Възстановяване от нещо
Никакъв шанс Определено няма да стане
На върха на света  Да се чувстваш страхотно
На тръни Много притеснен за нещо, което се случва

Таблица 2: Идиоми

Was this article helpful to you? Yes 5 No