1. Home
  2. Docs
  3. Кратки дневни съобщения и общуване
  4. Външни ресурси

Външни ресурси

https://www.psicologia-online.com/factores-de-la-comunicacion-en-la-vida-cotidiana-2602.html – Комуникационни фактори

https://www.technology.org/2017/07/04/the-evolution-of-communication-infographic/ -Еволюция на комуникацията

https://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/9718336/Text-messaging-at-20-how-SMS-changed-the-world.html – Влиянието на СМС-ите в обществото

https://www.lifewire.com/best-mobile-messaging-apps-2654839 – Текстови приложения за мобилни телефони и техните преимущества и недостатъци

https://simpletexting.com/text-message-advertising/ – Текстови съобщения в рекламата и някои примери

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/08/25/finding-brand-success-in-the-digital-world/#7d4d562d626e –Как  марките и техните масивни маркетинг кампании влияят на човешкото поведение

https://www.gestiopolis.com/comunicacion-formal-e-informal-en-las-organizaciones/ – Официална и неофициална комуникация

http://www.public-republic.com/magazine/2007/01/147.php  – Известни жаргони и идиоми в общуването

Was this article helpful to you? Yes 4 No 1