1. Home
  2. Docs
  3. Инструкции
  4. Тренинги
  5. Защо трябва да се стремим да разбираме и следваме инструкции

Защо трябва да се стремим да разбираме и следваме инструкции

Способността/умението да се следват инструкции е много полезно в живота и кариерата. Бихме се сблъскали с нежелани последствия, ако не усъвършенстваме това умения. Очевидно, преди да последваме инструкциите, трябва да ги разберем.

Ако следваме инструкции, нашите задачи стават по-лесни, правим нещата по  – ефективно, спестяваме време и усилия. Ако не следваме инструкции, намираме за трудно да приключим задачи и понякога трябва да направим отново съответната задача.“Хората, които следват инструкции показват, че са отзивчиви, интелигентни и надеждни, докато отказа да се следват инструкции може да доведе до смъртни и трагични ситуации“. [1]

Източник: https://pixabay.com/vectors/roadsigns-transportation-warning-28774/

Следващите инструкции и правила могат да запазят живота и добруването ни.

Светът би бил абсолютен хаос, ако никой не спазва правила и инструкции. Ако електротехник не следва инструкциите при инсталиране на електрическа система в нечия къща, тя/той поставя себе си и потребителите на тази система в риск от нараняване и смърт.

[1] https://www.reference.com/education/importance-following-instructions-40833e83f4c0a422

Was this article helpful to you? Yes 5 No