1. Home
  2. Docs
  3. Инструкции
  4. Тренинги
  5. Как да даваме инструкции по-ефективно

Как да даваме инструкции по-ефективно

Както беше казано по – горе, когато някой трябва да изпълни задание, трябва да сме сигурни, че този човек постига най – добрия баланс между усилие и представяне. Трябва да дадем ясни и разбираеми инструкции. Можем да използваме някои от следващите предложения:

Източник: https://pixabay.com/photos/water-drop-blue-liquid-clean-880462/

  • Давайте всички детайли. Не можем да предполагаме, че хората знаят какво имаме предвид. Юджийн Люис Фортсуърт, американски философ казва, че предположението е майка на всички грешки. Хората не четат мисли. Винаги трябва да сме ясни, конкретни, подробни и да изясним контекста на инструкциите, когато поставяме задача. Например ако искаме някой да изпрати въпросници на няколко заинтересовани страни, трябва да посочим колко да бъдат, как да ги подбере и какво да съдържат въпросниците.
  • Давайте конкретна времева рамка. Това, което някой намира за „скоро“, може да бъде различно за друг човек. Може да варира от следващите 2 часа до следващите 2 дни и може сериозно да засегне проекта или процеса.
  • Давайте примери. Това е полезно, ако човекът не е изпълнявал преди задача и ще му помогне да добие ясна представа за това какво имате предвид и какво очаквате.
  • Запомнете, че „ритъмът създава музиката“. Трябва да сме любезни, да говорим с нормален тон и да използваме учтиви думи когато искаме от някой да изпълни заданието. И „моля“ не трябва да се забравя!
  • Разрешете на другия човек да задава въпроси относно по – доброто разбиране на инструкциите. Трябва да дадем време на другия да задава въпроси, защото така шансовете за успех са по – високи.
  • Убедете се, че човекът разбира правилно инструкциите. „Разбирате ли?“ не е достатъчен въпрос, за да видим дали инструкциите ни са разбрани правилно, защото изкушението да кажем „да“ е по – голямо, отколкото честното „не“. Вместо това можем да използваме „Какво трябва да направите първо?“ , „И сега?“, и да позволим на другия човек да повтори или да перифразира нашите инструкции.
Was this article helpful to you? Yes 5 No