1. Home
  2. Docs
  3. Инструкции
  4. Интерактивни упражнения

Интерактивни упражнения

Моля, прочетете внимателно следния текст и направете упражненията:

Трите типа пространства за съхранение са обикновено, складово и специално[1]. Отдолу са правилата, които да помогнат да решите, кое пространство да използвате

  • Обикновеното и складовото пространства са за предмети, които не изискват специални умения за употреба
  • Специалното пространство е за предмети, чиято употреба изисква определени умения
  • Складовото пространство трябва да бъде използвано за предмети с тегло над 100 кг.
  • Обикновеното пространство е за предмети под 100 кг.
  • В специалното пространство трябва винаги да се съхраняват предмети от опасни материали.

[1] HTTPS://WWW.UEN.ORG/LESSONPLAN/DOWNLOAD/44825?LESSONID=27659&SEGMENTTYPEID=2

Was this article helpful to you? Yes 8 No