1. Home
  2. Docs
  3. Инструкции
  4. Външни ресурси

Външни ресурси

http://job-yes.eu/en-gb/node/246 – Упражнение за разбиране на важността на следващите правила и инструкции в работна/учебна среда

HTTPS://WWW.UEN.ORG/LESSONPLAN/DOWNLOAD/44825?LESSONID=27659&SEGMENTTYPEID=2 –Още упражнения относно следването на инструкции

https://childmind.org/article/how-to-give-kids-effective-instructions/ Идеи за даване на ефективни инструкции при децата

https://m.wikihow.com/Write-Clear-Instructions Идеи за писане на ясни инструкции

https://www.gluu.biz/how-to-write-work-instructions/ Идеи за писане на инструкции за работа

https://content.wisestep.com/important-follow-rules-procedures-work/ Получаване на по – широка представа относно важността на правилата и принципите на работното място

Was this article helpful to you? Yes 3 No 1