1. Home
  2. Docs
  3. Формуляри и официални писма
  4. Тренинги
  5. Официални писма

Официални писма

Официалните писма и текстове са документи, написани по специфичен начин и за определени цели. Могат да бъдат мотивационни писма, оплаквания и т.н.

Мотивационно писмо

Мотивационното писмо е текст, който обикновено се изпраща заедно с автобиографията (Curriculum Vitae / CV) с цел да предостави информация за уменията и опита на кандидата. То разяснява защо сте квалифицирани за позицията, на която кандидатствате, давайки допълнителна информация за уменията и опита ви. Бъдещите работодатели ще прегледат мотивационното писмо и ще преценят кой кандидат да поканят на интервю.

Какво трябва да включва мотивационното писмо

Успешното мотивационно писмо е кратко и конкретно, обяснявайки причините, поради които кандидатствате за определена работа, защо сте заинтересовани от нея и организацията, и обръща внимание на вашите релевантни умния и опит. То не трябва да повтаря информацията от автобиографията. Трябва да бъде написано перфектно, за да впечатли бъдещия работодател и да го подтикне да ви покани на интервю.

По – конкретно, информацията, която трябва да бъде написана, трябва да съдържа следното:

  1. Работата, за която кандидатствате.
  2. Как сте намерили работата.
  3. Защо сте квалифицирани да кандидатствате за нея. Как уменията и опитът ви се вписват за тази позиция.
  4. Защо искате да работите за тази организация/работодател. Как ще допринесете за работата на организацията/работодателя.
  5. Изразяване на признание, че разглеждат кандидатурата и биха обмислили да ви наемат на работа.

Следните примери дават информация, която трябва да бъде включена във вашето ефективно мотивационно писмо:

https://www.thebalancecareers.com/targeted-cover-letter-writing-tips-2060176.

Писма оплаквания

Това да имате проблем с продукт, услуга, ситуация, може да бъде много дразнещо. Ако затруднението не може да бъде разрешено по телефон или и-мейл, понякога трябва да се обмисли подаването на писмо с оплакване. По този начин оплакването се записва и има по – голям шанс проблемът да бъде разгледан.

Нормално е да се чувствате обезсърчени и разочаровани по отношение на ситуацията. Да сте спокойни и фокусирани обаче, е ключът към това да напишете успешно писмо с оплакване. (https://en.oxforddictionaries.com/writing-help/letters-of-complaint).

Това е пример на добре оформено писмо с оплакване:

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0296-sample-consumer-complaint-letter

Was this article helpful to you? Yes 5 No