1. Home
  2. Docs
  3. Формуляри и официални писма
  4. Тренинги
  5. Формуляри

Формуляри

Много често в ежедневието ни се налага да попълним формуляр. Например когато трябва да кандидатстваме за паспорт, шофьорска книжка, работа, членство в клуб и т.н. винаги трябва да дадем информация за себе си.

Обикновено тази информация съдържа име (собствено или фамилно), датата и мястото на раждане, адресът, телефонният номер и и-мейлът. В края на всеки формуляр трябва да се подпишем и да поставим датата, на която сме попълнили документа.

Обикновено се изисква да попълним информацията с ГЛАВНИ БУКВИ (печатни букви, букви с отстояние едни от други), за да може информацията да бъде ясно четима и/или лесно сканирана от компютър. В други случаи, информацията може да бъде написана с малки букви (или по – ниски). Как попълвате всяко писмо е от особена важност. (http://www.worldometers.info/languages/english-alphabet/)

Формуляр за кандидатстване за членство

Следващият формуляр е за кандидатстване за членство, която Алина Джон трябвало да попълни, за да стане член на Gym Club. Тъй като няма изискване за ГЛАВНИ БУКВИ, Алина попълнила кандидатурата си с малки букви.

Фитнес клуб
Формуляр за членство
Собствено име: Алина    Фамилно име: Джон     Обръщение: Господин ❑ Госпожа ❑ Госпожица ❑
Дата на раждане: 10 Януари 1984
Адрес: Ул. „Чърчил“, Виктория, Лондон
Телефон за контакт: +447911543210
И-мейл: alina_john@hotmail.com
Давам съгласието си да изпълнявам правилата на клуба. Декларирам, че информацията, дадена горе, е вярна и коректна.
Подпис: Alina John                                        Дата: 14 Януари 2019                                                                                                                                     

Също така може да бъдете помолени да дадете информация като например държавата, от която произхождате, полът, социалният и професионалният статус.

Ако сте били родени в Англия, държавата, от която произхождате е Англия; ако сте били родени в Гърция е Гърция и т.н.

По отношение на пола, трябва да поясните дали сте мъж (мъжки), жена (женски) или друго. Обикновено отмятате пола с ✔ в полето, което отговаря на вашия случай.

Пол
Пол: Женски ❑  Мъжки ❑   Друго❑

Относно вашия социален статус, обикновено трябва да изберете коя дума най – добре описва ситуацията при вас. Обикновено трябва да сложите ✔ в полето, което най – ясно описва вашия статус.

Социален статус
(Женен/а; Омъжен/а)❑ (Вдовец/Вдовица) ❑   (Разделен/а от партньора) ❑   (Неомъжен/а) ❑ Разведен/а)❑

Формуляр за регистрация

Формулярът за регистрация е много подобен на този за членство, тъй като той се състои главно от списък с полета, в които потребителят въвежда данни и ги предоставя на служба, компания, физическо лице и т.н., по електронен път (онлайн) или в печатна форма. За формуляр онлайн, обикновено е нужна следната информация: име/фамилия, и-мейл и парола. Понякога се изисква да посочите професия, декларирайки как изкарвате прехраната си. В повечето случаи преди регистрация потребителят се задължава да приеме Правилата и условията за ползване, както и Декларацията за поверителност на сайта, като кликне в полето след текста. https://admin.typeform.com/signup

Кандидатстване за работа

Ако кандидатствате за работа и попълвате формуляр за кандидатстване за работа, понякога трябва да предоставите професионалния си опит, като посочите не само настоящата си професия, но и заеманите длъжности, които сте имали преди.

Формуляр за кандидатстване за работа
Моля попълнете формуляра с главни букви
Собствено име: _________________Фамилно име: __________________
Обръщение: ____
Адрес: _____________________________________________________ Телефон за контакт: ______________________________
Моля сложете ✔ в полето, което се отнася за вас Пол:   Мъж ❑        Жена ❑       Друго ❑
Дата на раждане: _______________
Настояща професия: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Професионален опит: __________________________________________
Подпис: ________________________
Дата: ______________

Също така широко разпространено при кандидатстването за работа е да напишете имена за контакт и информация на предходни работодатели, които трябва да предоставят препоръки на заинтересованите от вас страни, относно вашите умения и компетентности, които да се отнасят за съответната позиция. Бъдещият работодател може да се свърже с предишния, за да поиска информация относно вашата роля в компанията и отговорностите, които сте имали.

Was this article helpful to you? Yes 5 No