1. Home
  2. Docs
  3. Новият дигитален език
  4. Тренинги
  5. Новите нови медии

Новите нови медии

Позовавайки се на предходната част, относно медиите и техния език, е невъзможно да се подминат последните медийни форми. Става дума за онлайн медиите. Лингвистите ги описват като „нови нови медии“, за да се разграничат от новите медии. Става дума за всички социални мрежи Facebook, Twitter, Instagram, блогове, канали в YouTube или портали, където се публикуват специфични материали. Всяка от тях се характеризира със определено съдържание, но и специфичен език, които да достигнат определена група хора. Тази част описва комуникационните методи, достъпни в популярните социални медии.

  1. Twitter

Широкоразпространено схващане е, че Twitter е медия, използвана само от политици и журналисти. Вярно е, че известни личности използват платформата. Могат да бъдат както и споменатите политици, така и атлети, икономисти, юристи. Идеята на този портал е да предоставя конкретно информационно съдържание,  последвано от интересен начин от препращане под формата на максимум 280 символа[1]. Благодарение на това, в Twitter можем да открием не тиради относно определен проблем, а сбито и ясно съобщение. За да общувате и популяризирате съобщения в такива размери, трябва умело да напишете текста си. Тук интересна употреба имат хаштаговете. Това са ключови думи, пред които слагаме знака #.  Това позволява групирането им по етикети. Така става лесно търсенето на информация за определени събития и др. Хаштаговете са част от дигиталните промени.

  1. Facebook

Почти всеки е чувал за него. Сайтът, използван от повече от 2 милиарда хора (2.196  милиарда към юни 2018 [2]) допринася за създаването на интернет езика. Пример за това е създаването на нови думи. На полски това се случва с промяна на някои звукове в думите „like”, “hate”, за да звучат като на полски език. Интересното е, че хаштаговете във Facebook могат да имат обратен резултат.

 Източник: https://www.quicksprout.com/2016/02/05/how-to-win-on-facebook-8-lessons-learned-from-analyzing-1-billion-posts/

Графиката „Трябва ли да включим хаштагове във Faebook” показва, че постове с хаштагове са по – малко известни (имат по – малко коментари, споделяния, харесвания) от постове без такива. Това доказва, че комуникацията в различни платформи има различни характеристики. Нещо, което сработва на едно място, може да има обратния ефект на друго. Езикът в онлайн пространството има много широки граници. Потребителите го създават и те са източникът на промените в него.

  1. Блог

Що се отнася до блоговете (дневниците/онлайн журналите), нещата изглеждат по – различно. Текстовете обикновено са дълги и езикът е издържан, особено, ако някой поддържа тематичен блог, например за авиация или коли, можем да намерим терминология и коректен правопис и пунктуация. Ако списва блог, човек се опитва да се представи като експерт в областта и да потвърди познанията си, които идват от надеждни източници. Но стилът на езика в блоговете не е академичен. Трябва да бъде достъпен за голяма група читатели. Интересен вид блогове са влоговете, които са видео блогове. От друга страна те създават тясна връзка между автора и почитателите му.

[1] M. Nowak, Twitter bez tajemnic – kompletny przewodnik dla początkujących, https://www.spidersweb.pl/2014/08/twitter-kompletny-przewodnik.html, 28.04.2018

[2] https://mobirank.pl/2018/06/24/liczba-uzytkownikow-popularnych-serwisow-spolecznosciowych-czerwiec-2018/

Was this article helpful to you? Yes 4 No