1. Home
  2. Docs
  3. Новият дигитален език
  4. Тренинги
  5. Речник

Речник

Нов дигитален говор–  жаргон, използван предимно в Интернет, имащ за цел да ускори комуникацията. Характеризира се с графични символи, акроними и създаването на нови думи.

Масови медии – елемент на масовата култура с широк обхват на възприемане. Това включва Интернет, телевизия и вестници

Емотикона – графично представяне на емоции, използвано в Интернет и направено от печатни символи

Кликбейт – негативен феномен в Интернет, авторите на кликбейтите създават статии със заглавия, които преувеличават съдържанието на статията, така че хората, които да кликнат на нея, се покачва

Кибер шпионаж– тормоз на потребители в мрежата

Капс лок – клавиш на клавиатурата. Натискайки го, пишете само с главни букви

Акроним – дума, създадена от комбинация на други две

Езиково семейство – група от езици, които имат един предшественик (т.нар. прототип на езика)

Новите нови медии – медии, които използват последните технологии като блогове, интернет портали и др.

Хаштаг – дума, предшествана от знака “#”

Блог – онлайн дневник, в който авторът публикува своите статии

Влог – вид блог, който е създаден във форма на видео

Was this article helpful to you? Yes 4 No