1. Home
  2. Docs
  3. Новият дигитален език
  4. Тренинги
  5. Кратка история на езика

Кратка история на езика

За да разберем какво е „нов дигитален език“, трябва да определим какво е език и какво е влиянието му върху живота ни. После трябва да опитаме да идентифицираме връзката между хората и виртуалния свят. Базирайки се на това можем да изясним какво е „нов дигитален език“.

Защо ни е език и от къде е дошъл?  Учените са съгласни, че нашите предци със сигурност са използвали език още преди 100 000 години, и това социално умение е оказало голямо влияние върху развитието на цивилизацията.

Отговорът на въпроса „Как се появява нуждата от език?“ изглежда прост- човек търси метод за ефективна комуникация. Има известно объркване по отношение на това становище, което идва от  съществуването на 7000 езика, което със сигурност намалява ефективността на комуникацията, която би имало, ако езикът беше един за целия свят. Противно на първоначалното схващане, новите езици не се раждат заради миграцията на народите и заради разстоянието, което предполага формирането на нови изрази. Дължи се на това, че обществата живеят близко едно до друго и това налага създаването на отделни езици. Имат значение връзките на групите и опитите им да се разграничат от другите, а също и ксенофобската природа на хората.

Не можем да посочим оригиналния език, от който всички други произхождат. Можем обаче да определим езиковите семейства, изобразени на фигурата по –долу.

Източник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Human_Language_Families_%28wikicolors%29.png

Предполага се, че до 2100 година почти половината от езиците, използвани в момента, ще изчезнат. Това е част от процеса, който можем да проследим – стандартизирането на езика, докато по – старите езици изчезват. Важно е да се знае кой език е най – популярен (според това колко хора го приемат за матерен). В този случай, мандарин е класиран на първо място и се говори от 1.39 млрд. хора.

Следващото място в класацията е окупирано от Хинди – Урду, който говорят 588 милиона хора, приемайки го за майчин език. Английският език е едва на 3-то място с 527  милиона човека. Въпреки това, за да се покаже популярността на езиците и бъдещите тенденции, трябва да се отчете още една класация  – тази на езиците, които хората избират да учат. Тук безспорният лидер е английският, който учат 1.5 милиарда хора по света. След него е френският, който участ само 82 милиона (сравнено с английски). Класацията приключва с китайския език (30 милиона хора). Еволюцията на езика в ерата на Интернет е бърза и лесна за наблюдаване. Няма нужда да убеждаваме когото и да  било, че Интернет вече е станал част от нашия живот, професионален или личен. Това е чудесен пример за специалният език в мрежата, обсъден в следващата част.

Was this article helpful to you? Yes 4 No