1. Home
  2. Docs
  3. Новият дигитален език
  4. Описание

Описание

Статия за новия дигитален език. Текстът представя кратък обзор на историята и целите на езика, също така характеристика на новия дигитален език чрез презентиране на преимуществата и недостатъците му. Обсъжда се и влиянието на медиите върху стила на езика днес. Текстът завършва с кратък речник за разбирането и функционирането на новия дигитален език.

Was this article helpful to you? Yes 6 No 1