DECENT: Oтворен диалог, за да повече ефективност срещу функционалната неграмотност!

Как да действаме по-ефективно срещу функционалната неграмотност, как да намалим риска от социално изключване на ниско квалифицирани възрастни?

На 20 и 21 февруари партньорите от проекта DECENT се срещнаха в гр Жешов, Полша домакинстван от CWEP, за да обсъдят следващите стъпки в проекта.

Срещата се характеризира с открит диалог и наистина обогатяващ обмен на идеи, за да се достигне следващата фаза на изпълнение на проекта. Тя ще се състои в създаването и провеждането с въпросник на изследване с целевата група, отговорите на който ще дадат ясна представа за нивото на функционална неграмотност във всяка от партньорските държави: Полша, България, Румъния, Испания и Италия.
По време на дискусията се повдигнаха и други важни въпроси, като необходимостта от повишаване на осведомеността на основната целева група (трайно безработни възрастни) и от повишаване на чувствителността както на гражданското общество, така и на правителствените органи.

Партньорите отново ще се срещнат в София, за да анализират резултатите от втория въпросник и да започнат да разработват курса „Достоен живот без неграмотност“.
Можете да следите за последните новини за проекта на нашата Facebook , както и можете да обогатите знанията си по проекта, като посетите нашия  webpage.