DECENT: Oтворен диалог, за да повече ефективност срещу функционалната неграмотност!

Как да действаме по-ефективно срещу функционалната неграмотност, как да намалим риска от социално изключване на ниско квалифицирани възрастни? Continue reading „DECENT: Oтворен диалог, за да повече ефективност срещу функционалната неграмотност!“

Първа среща по проекта DECENT

На 23 и 24 ноември 2017 г. в Куртю де Арджеш, Румъния се проведе първата среща в рамките на проекта DECENT (Цифровите стратегии за подобряване на основните умения сред възрастните като шанс за борба с функционалната неграмотност). Домакин на срещата беше ADES, която е и координатор на проекта. Continue reading „Първа среща по проекта DECENT“