DECENT

Digital strategies of Enhancement of the basic skills among adult
as a ChancE to fight agaiNst functional illiTeracy

Номер на проекта: 2017-1-RO01-KA204-037242

Проекта DECENT е финансиран от ЕС чрез програма „Еразъм +“, ключова дейност 2 (Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики), стратегическо партньорство за обучение на възрастни. Той ще бъде реализиран от 6 партньорски организации със значителен опит в реализацията на проекти: ADES (Румъния), CWEP (Полша), Знам и Мога ЕООД (България), CARDET (Кипър), FYG Consultores (Испания) и CSC (Италия). Общото финансиране, предоставено по програмата „Еразъм +“ за проекта, е 200 826 евро.

Основната цел на проекта е да повиши ефективността в борбата срещу функционалната неграмотност сред нискоквалифицираните възрастни, които са изложени на риск от социално изключване в шестте страни. Тази цел ще бъде постигната чрез разработването на курс от шест модула „Достоен живот без неграмотност“ и на e-инструментариум – платформа за електронно обучение за борба с функционалната неграмотност, която ще създаде адаптирана рамка за диалог и сътрудничество за изкореняване на функционалната неграмотност с помощта на цифрови инструменти.

Проекта е насочен към нискоквалифицираните възрастни, които са изложени на риск от социално изключване (дългосрочно безработни, хора в риск от бедност, ниско образовани хора). В същото време проектът е насочен и към институциите, които подкрепят и се грижат за възрастните, изложени на риск от социално изключване (центрове за обучение на възрастни, социални институции, училища за възрастни, университети за трета възраст, асоциации, които подкрепят борбата с функционалната неграмотност и социалното изключване), с цел да им осигури много полезен набор от инструменти в тяхната работа.

Чрез дейностите по проекта шестте партньори се стремят да повишат основните умения, свързани с „да се научиш да четеш“, „смятането с числа“, „ефективната комуникация“, „използването на съвременната технология“, както и общото разбиране и използване на текстове и цифрови изчисления за управление на ежедневните жизнени и трудови задачи сред ниско квалифицираните възрастни, които са изложени на риск от социално изключване в страните партньори. В същото време дейностите на проекта ще бъдат предизвикателство за повишаване на осведомеността за обучаващите се възрастни, които ще разполагат с набор от методи и инструменти, които ще им позволят да допринесат за намаляване на функционалната неграмотност сред възрастните.